بازرگانی سفیر واردکننده قطعات و دستگاه های تعمیرات


موضوع اصلی فعالیت:

فروش قطعات موبایل و دستگاه های تعمیراتی

شماره موبایل:

دفتر بازرگانی سفیر: 02162999797
خانوم شعبانی ( داخلی 109): 09053696164
خانوم کماندار ( داخلی 104 ): 09053696163
خانوم قورچیان ( داخلی 115 ): 09053696165
آقای بهرامیان ( داخلی 210 ): 09213007307
فروشگاه اعلاالدین( داخلی 202): 09033007188

آدرس ایمیل:


آدرس:


شبکه های اجتماعی:


پیام رسان ها:


توضیحات: